Visi

Memajukan industri perbukuan negara melalui pembinaan budaya membaca dalam kalangan warga Malaysia.

Misi

Ke arah mencapai matlamat penerbitan judul baharu sebanyak 0.1% daripada jumlah rakyat Malaysia seperti yang ditetapkan oleh UNESCO.