Berikut adalah surat hebahan PBAKL 2023. Anda boleh muat turun surat ini di bawah. Kerjasama dimohon untuk memaklumkan kepada guru-guru dan murid-murid di sekolah bawah pentadbiran YBhg. Datu/Dr./tuan/puan bagi menggalakkan mereka mengunjungi PBAKL 2023. Pihak sekolah dimohon untuk mengemukakan permohonan lawatan melalui Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Sebarang pertanyaan boleh dikemukan kepada Urus Setia PBAKL 2023 (MBKM) di talian telefon 03-8321 7011 atau melalui email mbkm@moe.gov.my.

.

Tags

Comments are closed