the National Book council of Malaysia

Setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Puan Fadhlina Sidek selaku Pengerusi Anggota Majlis Buku Kebangsaan Malaysia atas kesudian mempengerusikan Mesyuarat Anggota Majlis Buku Kebangsaan Malaysia .
Oleh Anggota Majlis MBKM;

 1. Ketua Setiausaha
  Kementerian Pendidikan Malaysia
 2. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (KPPM)
  Kementerian Pendidikan Malaysia
 3. Setiausaha
  Majlis Buku Kebangsaan Malaysia
 4. Bendahari
  Majlis Buku Kebangsaan Malaysia
 5. Ketua Setiausaha
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup
 6. Ketua Setiausaha
  Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 7. Ketua Setiausaha,
  Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
 8. Ketua Setiausaha
  Kementerian Dalam Negeri
 9. Ketua Setiausaha
  Kementerian Komunikasi dan Digital
 10. Ketua Setiausaha
  Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri
 11. Ketua Pengarah
  Perpustakaan Negara Malaysia
 12. Ketua Pengarah
  Dewan Bahasa Dan Pustaka
 13. Pengarah
  Bahagian Sumber Dan Teknologi Pendidikan
 14. Pengarah
  Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
 15. Ketua Pegawai Eksekutif
  Perbadanan Kota Buku
 16. Ketua Pegawai Eksekutif
  Institut Terjemahan Dan Buku Malaysia
 17. Presiden
  Persatuan Pengeksport Dan Pengimport Buku Malaysia (MBEIA)
 18. Presiden
  Persatuan Penerbit Buku Malaysia (MABOPA)
 19. Presiden
  Persatuan Industri Buku Bumiputera Malaysia (PIBM)
 20. Presiden
  Persatuan Penjual Buku Malaysia (MBA)
 21. Presiden
  Persatuan Kontraktor Buku Malaysia (PKBM)
 22. Pengerusi
  Majlis Terbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM )
Tags

Comments are closed