1. JKP PBAKL akan mengadakan regulasi yang lebih kemas terutamanya berkaitan bilangan minimum, saiz, ketinggian, dan pemilihan lokasi pada masa yang akan datang. Regulasi ini akan disebarluaskan kepada pemain industri bagi memastikan kesamarataan peluang kepada semua;
  2. Menyusun semula susun atur Dewan Merdeka bagi PBAKL 2024. Justeru, kesemua pemain industri yang masih belum mendapat reruai masih akan disantuni dan berpeluang membuat tempahan dalam masa terdekat;
  3. Memastikan sebarang maklumat terkini berkaitan harga, saiz, tarikh pembelian awal, dan sebagainya akan terus dihebahkan melalui satu medium rasmi sahaja;
  4. Memastikan kemapanan program ini di masa hadapan, terutamanya menggunakan strategi promosi media cetak dan eletronik yang berkesan demi menarik khalayak yang ramai dan berkualiti; dengan mengekalkan bayaran penuh ketika tempahan.
  5. JKP PBAKL juga sedang meneliti potensi pendigitalan tempahan reruai yang bersifat lebih terbuka, telus, dan mampu menyelesaikan isu-isu berbangkit tahun ini. Satu JK Khas akan dibentuk bagi tujuan ini. Pendigitalan tempahan reruai ini akan dirintis dan dijangka dapat diperkenalkan pada PBAKL 2025.
Tags

Comments are closed