MBKM Memacu

Majlis Buku Kebangsaan Malaysia menjadikan tahun 2023 Ini sebagai papan anjal kepada pemacuan organisasi dalam memastikan dua objektif utamanya tercapai:

Inisiatif pengembangan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia di tahap maksima.

Pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan dalam industri perbukuan negara.

Inisiatif Utama

Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur [PBAKL]

Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM) menganjurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (PBAKL) dengan kerjasama enam persatuan industri buku Malaysia. PBAKL merupakan acara utama dalam kalendar global penerbitan bagi setiap tahun.

Program Pengantarabangsaan Karya Malaysia ke Frankfurt Buchmesse

Program Pengantarabangsaan Karya Malaysia ke Frankfurt Buchmesse merupakan program mercu utama bagi Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah merealisasikan aspirasi Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia yang ke 20 bagi tahun 2020.

Hak Cipta dan Penyelidikan

Majlis Buku Kebangsaan malaysia, melalui Urusetia Tetap MBKM, Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan telah menerbitkan Siri Penyelidikan Perbukuan MBKM. Penerbitan siri penyelidikan ini adalah inisiatif untuk memperkukuh budaya membaca rakyat Malaysia dan memperkasa industri perbukuan negara melalui penyelidikan yang dijalankan.